Behandlingstilbud og priser

Undersøkelser
Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg
Puss, enkel rens og hygienetillegg
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar
900,-
700,-

700,-
500,-
500,-
1800,-
Diverse
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter
Studiemodeller pr. kjeve
Hygienetillegg for engangsutstyr
Parapulpal stift, pr. stk.
Rotkanalstift / Radixanker
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar
700,-
600,-
125,-
300,-
880,-
1800,-
Bleking
Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel 3 000,-
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve 1 600,-
Blekemiddel, 4 sprøyter 600,-
3000,-
1600,-
600,-
Røntgenbilder
Digitale røntgenbilder pr. stk 125,-
Digitalt panoramarøntgenbilde
125,-
550,-
Bilde
Intraoralt foto, pr stk  125,-
Bedøvelse
1 carpyle bedøvelse 125,-
Fyllingsterapi
Komposittfylling (hvit), 1 flate
Komposittfylling (hvit), 2 flater
Komposittfylling (hvit), 3 flater
Komposittfylling (hvit), 4 flater
Midlertidig fylling fra kr
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar kr
950,-
1250,-
1550,-
1850,-
600,-
1800,-
Proteser
Helprotese en kjeve – import  
Helprotese en kjeve – produsert i Norge  
Helprotese begge kjever – import  
Helprotese begge kjever – produsert i Norge  
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader  
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader  
11500,-
14000,-
18000,-
22000,-
2550,-
1500,-
Kroner/Broer
MK-krone (metallkeram) – import 5 800,-
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge 7 100,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import 6 300,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge 7 300,-
Støpt stiftkonus/rotkappe 2 500,-
Mellomledd i broer 3 500,-
5800,-
7100,-
6300,-
7300,-
2500,-
3500,-
Behandling av kjeveledd
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll (kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo) 1430,-
Kirugi
Ukomplisert trekking  
Komplisert trekking  
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel)  
Biopsi, timehonorar  
Isisjon av abscess, timehonorar  
Bløtvevsplastikk, timehonorar  
1050,-
1400,-
1300,-
1800,-
1800,-
1800,-
Rotbehandling
Rotfylling 1 rotkanal  
Rotfylling 2 rotkanaler  
Rotfylling 3 rotkanaler 
3200,-
3800,-
4900,-
Omfattende rens periodontitt
Depurasjoner (rens av rotoverflater), timehonorar kr 1 800,-
Øvrig periodontal behandling, timehonorar kr 1 800,-
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales.
1800,-
1800,-
Egenandel
Annet
Fakturagebyr / adm. kostnader 75,-
Resept (ikke honorar) 0,-
Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende, må man påberegne tilleggshonorar.
75,-
0,-
tillegshonor.

 

-All betaling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
-Uteblivelse fra timeavtale belastes med 75% av timehonorar.
-Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.