Behandlingstilbud og priser

Her er våre priser på noen utvalgte behandlingstyper. Priser pr. 01.01.2022. Endringer kan forekomme.

Kategori Beskrivelse Pris
Undersøkelse
Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg 1.080,-
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg 1080,-
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg 1080,-
Puss, enkel rens og hygienetillegg 700,-
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg 700,-
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar kr 1.900,-
Diverse
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter 700,-
Studiemodeller pr. kjeve 600,-
Hygienetillegg for engangsutstyr 150,-
Parapulpal stift, pr. stk. 300,-
Rotkanalstift / Radixanker 1.000,-
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar kr 1.900,-
Bleking
Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel 3.600,-
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve 1.600,-
Blekemiddel, 4 sprøyter 600,-
Røntgenbilder
Digitale røntgenbilder pr. stk 150,-
Digitalt panoramarøntgenbilde 700,-
Bilde
Intraoralt foto, pr stk 150,-
Bedøvelse
1 carpyle bedøvelse 150,-
Fyllingsterapi
Komposittfylling (hvit), 1 flate 1.050,-
Komposittfylling (hvit), 2 flater 1.450,-
Komposittfylling (hvit), 3 flater 1.750,-
Komposittfylling (hvit), 4 flater 1.850,-
Glassionomer, samme priser som kompositt
Midlertidig fylling fra kr 700,-
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar kr 1.900,-
Proteser
Helprotese en kjeve – import 12.000,-
Helprotese en kjeve – produsert i Norge 14.500,-
Helprotese begge kjever – import 18.500,-
Helprotese begge kjever – produsert i Norge 22.000,-
Partiell protese – import 14.500,-
Partiell protese – produsert i Norge 15.500,-
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader 3.500,-
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader 1.500,-
Kroner/broer
MK-krone (metallkeram) – import 6.300,-
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge 7.300,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import 6 800,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge 7.800,-
Støpt stiftkonus/rotkappe 2.500,-
Mellomledd i broer 5.000,-
Behandling av kjeveleddsproblemer
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll (kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo) 2.500,-
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, der det ikke gis Helfo-refusjon. Inkl. tekniker + etterkontroll 4.200,-
Kirurgi
Ukomplisert trekking fra 1.200,-
Komplisert trekking fra 1.500,-
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel) fra 1.800,-
Biopsi, timehonorar kr 1.900,-
Isisjon av abscess, timehonorar kr 1.900,-
Bløtvevsplastikk, timehonorar kr 1.900,-
Rotbehandling
Rotfylling 1 rotkanal 3.200,-
Rotfylling 2 rotkanaler 4.000,-
Rotfylling 3 rotkanaler 5.200,-
Omfattende rens ved periodontitt
Depurasjoner (rens av rotoverflater), timehonorar kr 1.900,-
Øvrig periodontal behandling, timehonorar kr 1.900,-
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales.
Annet
Fakturagebyr / adm. kostnader 150,-
Resept, kun honorar for telefonresept 150,-
Ikke møtt til årlig sjekk 500,-
Ikke møtt til avtalt time, hvor timen er satt opp av pasienten selv 75% av timehonorar
  • Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende behandlinger, må man regne med tillegg i pris, etter timehonorar.
  • All betaling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
  • Uteblivelse fra timeavtale belastes med 75% av timehonorar.
  • Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.