Priser

Her er våre priser på noen utvalgte behandlingstyper. Priser pr. 1. september 2017.

Kategori Beskrivelse Pris
Undersøkelse
Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg 980,-
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg 700,-
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg 700,-
Puss, enkel rens og hygienetillegg 500,-
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg 500,-
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar kr 1 800,-
Diverse
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter 700,-
Studiemodeller pr. kjeve 600,-
Hygienetillegg for engangsutstyr 125,-
Parapulpal stift, pr. stk. 300,-
Rotkanalstift / Radixanker 880,-
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar kr 1 800,-
Bleking
Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel 3 000,-
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve 1 600,-
Blekemiddel, 4 sprøyter 600,-
Røntgenbilder
Digitale røntgenbilder pr. stk 125,-
Digitalt panoramarøntgenbilde  550,-
Bilde
Intraoralt foto, pr stk 125,-
Bedøvelse
1 carpyle bedøvelse 125,-
Fyllingsterapi
Komposittfylling (hvit), 1 flate 950,-
Komposittfylling (hvit), 2 flater 1 250,-
Komposittfylling (hvit), 3 flater 1 550,-
Komposittfylling (hvit), 4 flater 1 850,-
Glassionomer, samme priser som kompositt
Midlertidig fylling fra kr 600,-
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar kr 1 800,-
Proteser
Helprotese en kjeve – import 11 500,-
Helprotese en kjeve – produsert i Norge 14 000,-
Helprotese begge kjever – import 18 000,-
Helprotese begge kjever – produsert i Norge 22 000,-
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader 2 550,-
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader 1 500,-
Kroner/broer
MK-krone (metallkeram) – import 5 800,-
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge 7 100,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import 6 300,-
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge 7 300,-
Støpt stiftkonus/rotkappe 2 500,-
Mellomledd i broer 3 500,-
Behandling av kjeveleddsproblemer
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll (kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo) 1 430,-
Kirurgi
Ukomplisert trekking 1 050,-
Komplisert trekking 1 400,-
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel) 1 300,-
Biopsi, timehonorar kr 1 800,-
Isisjon av abscess, timehonorar kr 1 800,-
Bløtvevsplastikk, timehonorar kr 1 800,-
Rotbehandling
Rotfylling 1 rotkanal 3 200,-
Rotfylling 2 rotkanaler 3 800,-
Rotfylling 3 rotkanaler 4 900,-
Omfattende rens ved periodontitt
Depurasjoner (rens av rotoverflater), timehonorar kr 1 800,-
Øvrig periodontal behandling, timehonorar kr 1 800,-
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales.
Annet
Fakturagebyr / adm. kostnader 75,-
Resept (ikke honorar) 0,-

Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende, må man påberegne tilleggshonorar.

All begatling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
Uteblivelse fra timeavtale belates med 75% av timehonorar.
Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.