Røntgenbilder

Våre priser for røntgenbilder

Digitale røntgenbilder
Pris
125,-

Pr. stk. digitale røntgenbilder

Panorama
Pris
550,-

Digitalt panoramarøntgenbilde

Bilde
Pris
125,-

Intraoralt foto, pr stk