Fyllingsterapi

Våre priser for fyllingsterapi

Fylling
Pris
950,-

Komposittfylling (hvit), 1 flate

Fylling 2
Pris
1250,-

Komposittfylling (hvit), 2 flater

Fylling 3
Pris
1550,-

Komposittfylling (hvit), 3 flater

Fylling 4
Pris
1850,-

Komposittfylling (hvit), 4 flater

Rebasering 1
Pris
600,-

Midlertidig fylling fra kr

Kompliserte fyllinger
Pris
1800,-

Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar

Glassionomer, samme priser som kompositt