Yvonne Jahren Foss

Tannlege Yvonne Jahren Foss
(Ferdig tannlege 2009) er en solstråle som er meget grundig og samvittighetsfull. Hennes pasienter gir mange positive tilbakemeldinger.

Yvonne er daglig leder.

Share: